Magia witraży Tiffany’ego

W ramach oferty skierowanej do dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie Małopolska Tarcza Humanitarna Fundusze Europejskie dla Ukrainy– Pakiet Edukacyjny znalazły się zajęcia z pogranicza magii. Dla 8 uczestników koła zakończyła się właśnie przygoda z kolorowym światłem szkieł.

Witraże to piękne, szklane obrazy, praca nad którymi zachwyciła młodych ludzi. Wykonali witraże metodą Tiffany’ego, która w dużym skrócie polega na owijaniu każdego elementu ze szkła cienką taśmą miedzianą i łączeniu ich za pomocą cyny. Przy użyciu specjalnych preparatów uzyskuje się odpowiedni odcień spoiny. Wszechstronność tej metody pozwala na tworzenie wielu różnych, niepowtarzalnych przedmiotów ze szkła, co jest niezmiennie atrakcyjne dla oka. A jeżeli przy okazji, można samemu stworzyć takie dzieło sztuki, to satysfakcja gwarantowana.

Prace dzieci, wśród których są witraże anioła, kwiatów, psów, kotów i ptaków będą wyeksponowane w pałacowej Galerii.

W zajęciach prowadzonych przez mgr Tomasza Ruchałę uczestniczyło 4 uczniów ukraińskich i tyle samo polskich.

Oferta edukacyjno-kulturalna skierowana do dzieci polskich i ukraińskich uczęszczających do nowosądeckich szkół realizowana jest przez nauczycieli Pałacu Młodzieży od czerwca do sierpnia 2023 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Lucyna Urbańska