Czekamy na zgłoszenia do regionalnego przeglądu „Z gwiazdą i turoniem”

Za dwa miesiące święta Bożego Narodzenia, które się nam nieodłącznie kojarzą z kolędowaniem i choinką. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat do udziału w czwartej edycji Regionalnego Przeglądu Działań Artystycznych „Z gwiazdą i turoniem”.

Do 1 grudnia można przysyłać regionalną ozdobę choinkową na konkurs plastyczny, a do 7 grudnia zgłoszenia ze strony grup kolędniczych.

Pałac Młodzieży wraz ze  Stowarzyszenie Miłośników Zespołu „Sądeczoki” przygotowali przegląd działań artystycznych związanych z tradycyjnym obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia w naszym regionie.

Przegląd składa się z dwóch odrębnych konkursów: z przeglądu grup kolędniczych oraz konkursu plastycznego na regionalną ozdobę choinkową. Do udziału w obydwu konkursach zapraszamy dzieci i młodzież do 15. roku życia.

Przegląd grup kolędniczych

Zgodnie z tradycją, grupy kolędnicze, które zgłoszą się do konkursu mogą liczyć maksymalnie 8 osób. Z udziału w konkursie wykluczone będą grupy prezentujące tzw. „jasełka”, które stanowią odrębną formę inscenizacji teatralnej. Kolędnicy powinni występować w zwyczajowych strojach właściwych dla danej inscenizacji. W swojej ocenie jurorzy wezmą pod uwagę wykonanie tradycyjnych kolęd i pastorałek, składanie życzeń gospodarzom, użycie miejscowej gwary lub językowej stylizacji tekstu.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć poprawnie wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA do koordynatora konkursu – choreografa Marleny Bulandy na adres mailowy m.bulanda@palacmlodziezy.pl do dnia 7 grudnia 2023.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w czwartek 14 grudnia 2023 o godz. 10.00 w Pałacu Młodzieży, ul. Rynek 14. Koncert finałowy poprzedzony ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się w ten sam dzień o godz. 13.00.

Konkurs plastyczny „Regionalna ozdoba choinkowa”

Druga forma konkursu skierowana jest do dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie, których zadaniem będzie wykonanie zestawu (minimum 3 sztuki) ozdób choinkowych inspirowanych folklorem beskidzkim Polski Południowej oraz wycinanką ludową. Ozdoby choinkowe mogą przedstawiać osoby ubrane w stroje regionalne, kolędników, trzech króli, postaci i zwierzęta kojarzone z szopką.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz  (z dopiskiem: „Regionalna ozdoba choinkowa”) w terminie do 1 grudnia 2023. Koordynatorką konkursu plastycznego jest mgr sztuki Elżbieta Barciszewska-Kozioł.

Finał konkursów wchodzących w skład tego świątecznego przeglądu odbędzie się 14 grudnia 2023 o godzinie 13.00 w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, ul Rynek 14.

Szczegóły znajdują się w REGULAMINIE przeglądu.

KARTA ZGŁOSZENIA – REGIONALNA OZDOBA CHOINKOWA

Lucyna Urbańska