Nowe zajęcia w Pałacu Młodzieży. Kreatywna matematyka w Klubie Pitagorasa

W październiku pojawiły się nowe zajęcia w ofercie Pałacu Młodzieży. Uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych biorą udział w kreatywnych spotkaniach z matematyką w „Klubie Pitagorasa”. Warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu.


Zajęcia prowadzi Paweł Spicha, nauczyciel matematyki. Mają one pomóc rozwijać najmłodszym uczniom pasję do przedmiotu, jakim jest królowa nauk. W trakcie zajęć wykorzystywane są ciekawe metody nauczania jak np. gry, zabawy, sztuka origami, internetowe „escape rooms”. To wszystko w połączeniu z  różnymi technikami i pomocami dydaktycznymi ma rozwinąć u dzieci różne strategie myślenia, które w przyszłości pomogą im w konkursach matematycznych. Spotkania są przeznaczona dla uzdolnionych matematycznie uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. W programie wykorzystywane są metody przygotowane przez profesor Edytę Gruszczyk – Kolczyńską, jak i doświadczenia samego nauczyciela, który uczył w klasach integracyjnych. Wyjątkowością tych zajęć jest podejście do ucznia, które nie narzuca standardowej koncepcji nauczania matematyki. Nacisk położony jest na wykorzystanie ich talentów i zdolności.

Zajęcia „Klubu Młodego Pitagorasa” odbywają się we wtorki w godzinach 15:30 – 17.00  oraz środy od 14:30 do 16.00. Są jeszcze wolne miejsca.

Młodzieżowa Akademia Dziennikarska