Za nami Sądecki Pokłon Trzech Króli

Po raz dwunasty w Nowym Sączu odbył się Sądecki Pokłon Trzech Króli. Po raz drugi barwne widowisko współorganizował Pałac Młodzieży przy współpracy z Urzędem Miasta i parafią św. Małgorzaty. Pałac Młodzieży od samego początku bierze aktywny udział w widowisku zapoczątkowanym w 2013 roku przez Bożenę Jawor i Barbarę Porzucek.W tym roku formuła pokłonu była nieco zmieniona, a to za sprawą pomysłu Milenii Małeckiej-Rogal, dyrektora Pałacu Młodzieży. Tej wizji przyklasnęły zarówno władze miasta jak i ks. prałat Jerzy Jurkiewicz. Co roku orszak rozpoczynał się na ulicy Gwardyjskiej. W tym roku uczestnicy razem z monarchami ruszyli z trzech różnych miejsc – ulicy Gwardyjskiej, z okolic ruin sądeckiego zamku oraz spod zegara na ulicy Jagiellońskiej. Jak zwykle nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Uczestnicy pochodu przystrojeni byli w kolorowe korony, które wykonali nauczyciele Pałacu.

W każdym z pochodów maszerował zespół regionalny, który pomagał sądeczanom śpiewać kolędy. Były to „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży, „Sądeczanie” oraz „Dolina Dunajca”. Na rynku, gdzie spotkały się wszystkie trzy orszaki, można było zobaczyć sceny biblijne, do których dialogi napisał sądecki artysta — malarz Wacław Jagielski. Trzech pracowników Pałacu Młodzieży wzięło udział w inscenizacji teatralnej: Antoni Reszkiewicz, Krzysztof Repetowski i Łukasz Owsianka.

Piękne stroje i akcesoria przygotowała Anna Skierska-Jurczak nauczycielka plastyki  Pałacu Młodzieży. W kostiumy jej projektu odziani byli trzej królowie i kilkunastu innych aktorów wcielających się w rolę Proroka, Kajfasza, Annasza, Heroda, Marii, Józefa, paziów, aniołków i mieszczan. Wśród postaci, które pojawiły się w scenkach była także święta Małgorzata, patronka sądeckiej bazyliki.

Podziękowania dla nauczycieli Pałacu Młodzieży, którzy w dużej liczbie wzięli udział w realizacji tego projektu.
Są to:
Anna Skierska-Jurczak – kostiumy, scenografia, charakteryzacja
Renata Kubiesza, Anna Rejowska-Gumulak, Agata Rolka – pomoc plastyczna
Tomasz Ruchała, Paweł Nieć – nagłośnienie
Barbara Sławecka, Marlena Bulanda, Małgorzata Grodzka-Kądziołka, Krzysztof Repetowski – przygotowanie zespołu „Sądeczoki”
Sylwia Tomaszewska-Siedlarz – przygotowanie chóru Gospel Voice
Za pomoc techniczną, opiekę nad orszakami, oprawę medialną dziękujemy następującym nauczycielom i pracownikom: wicedyrektor Urszula Baziak, Agnieszka Gawlik, Agnieszka Basiaga, Anna Łukasik, Paweł Gutowski, Michał Rejduch, Łukasz Workiewicz, Sławomir Dobosz, Bogusław Czop, Łukasz Owsianka i Rafał Mróz.