Pałac Młodzieży „wędrował z gwiazdą”

We wtorek 9 stycznia w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury, dzieci i młodzież z grup artystycznych Pałacu Młodzieży wystąpiły w świątecznym widowisku muzycznym „Wędrujemy z gwiazdą”. Nie zabrakło Mikołaja, pani Zimy i kolędników. A wszystko to okraszone było piosenką i tańcem.

W świątecznym spektaklu słowno-muzycznym zaprezentowały się dzieci z grup teatralnych: „Bajkowe skrzaty” oraz ich starsi koledzy i koleżanki z grupy „To co w nas” prowadzone przez Agnieszkę Basiagę.

W spektaklu według scenariusza Agnieszki Basiagi i Lucyny Urbańskiej wystąpiły ponadto zespoły:

 • „Gospel Voice” pod opieką artystyczną Sylwii Tomaszewskiej-Siedlarz,
 • „Sądeczoki” pod kierunkiem Barbary Sławeckiej, Małgorzaty Grodzkiej-Kądziołki i Marleny Bulandy oraz kapela zespołu z kierownikiem Krzysztofem Repetowskim,
 • „Pompon Team” przygotowany przez Dorotę Gwiżdż,
 • zespół baletowy „Adagio” przygotowany przez wicedyrektor Urszulę Baziak, 
 • Zuzanna Urbańska  z grupy breakdance Sławomira Dobosza
 • solistki Studia Piosenki pod opieką artystyczną Doroty Szymbary: Emilia Ryś, Nikola Baran, Karolina Sekuła
 • solistki: Aleksandra Mężyk, Katarzyna Wiktorowska, Maja Siedlarz z zespołu prowadzonego przez Sylwię Tomaszewską-Siedlarz.

Na widowni obecni byli zastępca prezydenta Magdalena Majka oraz Sebastian Bielak z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu. Pani Magdalena Majka pogratulowała aktorom i  organizatorom przedsięwzięcia oraz podziękowała rodzicom za dbałość o rozwój kulturalny swoich dzieci, które w dużej liczbie uczęszczają na zajęcia i wydarzenia organizowane przez Pałac Młodzieży. Korzystając z okazji, życzyła wszystkim zebranym wszystkiego co najlepsze w nowym roku 2024.

Szczególne podziękowania dla:

 • nauczycieli Działu Plastycznego Pałacu Młodzieży za scenografię,
 • realizatorów: Tomasza Urbańskiego i Michała Skoczeń z MOK, Tomasza Ruchały i oraz Łukasza Owsianki z Pałacu Młodzieży,
 • Pawła Gutowskiego i Michała Rejducha – obsługa medialna imprezy,
 • Doroty Gwiżdż za rolę gospodyni domu, do którego zawitali kolędnicy.

To był pierwszy z, mamy nadzieję, wielu koncertów i wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Pałac Młodzieży w roku 2024. Już dzisiaj zapraszamy do śledzenia naszej oferty kulturalnej na stronie internetowej placówki i mediów społecznościowych.

Lucyna Urbańska