Kolęda z zespołem „Sądeczoki”

Grupa „Z turoniem” prowadzona przez choreografa zespołu „Sądeczoki” Małgorzatę Grodzką-Kądziołkę  ma za sobą intensywny okres kolędowania. Ludowe widowisko kolędnicze było już kilkakrotnie zaprezentowane różnym środowiskom Nowego Sącza.

Widowisko przedstawiające stare zwyczaje kolędnicze grane nieprzerwanie od połowy grudnia 2023 roku  przez dzieci i młodzieży z zespołu „Sądeczoki” cieszy coraz to nowych widzów. Życzenia świąteczne w kulturze i gwarze ludowej składano mieszkańcom Nowego Sącza w Pałacu Młodzieży, w Miejskim Ośrodku Kultury, podczas spotkań opłatkowych dla członków Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

Małgorzata Grodzka-Kądziołka przygotowała spektakl pod względem choreograficznym. Natomiast muzykantów przygotował do występów kierownik kapeli zespołu „Sądeczoki” Krzysztof Repetowski.

Lucyna Urbańska