Za nami konkurs dziennikarski „Okiem młodych”

W Pałacu Młodzieży uroczyście podsumowano konkurs dziennikarski „Okiem Młodych”. Zadaniem uczestników było wymyślenie tematu pracy i przedstawienie go w formie wywiadu radiowego, podcastu, reportażu prasowego lub na fotografii. Nagroda główna powędrowała do Magdaleny Kogut z I Liceum Ogólnokształcącego  w Nowym Sączu, która uczestniczy również w zajęciach dziennikarskich w Pałacu Młodzieży.Na podsumowaniu konkursu obecny był Artur Bochenek zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza. Zebranych gości powitała dyrektor Pałacu Młodzieży Milenia Małecka – Rogal. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, uczniów klas dziennikarskich, humanistycznych, uczniów, którzy pasjonują się nowymi technologiami, dziennikarstwem, fotografują, piszą do szkolnych gazetek lub na szkolne portale internetowe. Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie pracy konkursowej na wybrany przez siebie temat w formie wskazanej przez organizatora. Wśród nadesłanych prac znalazły się takie o tematyce społecznej, filmowej, kulturalnej, historycznej, promujące lokalne zespoły regionalne, różne rozwiązania architektoniczne w mieście, a także ciekawe organizacje społeczne pomagające młodym ludziom i pokazujące ciekawe wydarzenia w Nowym Sączu.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

  • Dariusz Ryś dziennikarz z Radia Eska,
  • Marta Tyka dziennikarka z RMF Maxx,
  • Marcelina Gargula twórczyni internetowa.

Jurorzy nie przyznali nagród w kategorii fotograficznej oraz w kategorii prac pisemnych. W tej drugiej wyróżnienie powędrowało do Katarzyny Łabudy z Pałacu Młodzieży za reportaż „Równe szanse w edukacji – Fundacja Web-Korki”, w której opisuje innowacyjny projekt darmowych korepetycji online dla dzieci i młodzieży z domów dziecka. Trzecie miejsce w kategorii audio zajął Maciej Baczyński z Pałacu Młodzieży za podcast „Gusła, czary i pomioty szatana”, w której w humorystyczny sposób opowiada o dawnych wierzeniach i zwyczajach, jakie panowały w średniowieczu nie tylko w Polsce, ale także w regionie sądeckim. Drugie miejsce zajęła Angelika Baran z Pałacu Młodzieży, która przygotowała podcast zatytułowany „Nowy Sącz na nowo”. Opowiada w nim o swoich wrażeniach związanych z Nowym Sączem, o tym, jak to miasto odbierają ludzie młodzi, a także rozmawia z autorką internetowego bloga @przystanek_sącz. Pierwsze miejsce przypadło Magdalenie Kogut, która również reprezentowała Pałac Młodzieży za podcast „Horror. Trauma czy terapia? Kino grozy z perspektywy pasjonatki i eksperta”. Pokazuje w niej róże spojrzenia na tematykę filmów grozy. Jurorzy zwrócili uwagę na przekaz edukacyjny, który płynie z materiału. Autorka zaznaczyła w nim, że horrory nie są dla każdego i zwłaszcza osoby młode, powinny zastanowić się, czy je oglądać.


Rozdanie dyplomów i nagród odbyło się w Galerii im. Stanisława Szafrana w Pałacu Młodzieży. Nagrody sfinansowano z budżetu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Młodzieżowa Akademia Dziennikarska