Wiosenne konkursy pomyślne dla młodych plastyków z Pałacu Młodzieży

Podopieczni grup plastycznych prowadzonych przez Elżbietę Barciszewską-Kozioł co roku biorą udział w konkursach o tematyce wiosennej. Są to „Małopolska Marzanna” oraz „Woda darem przyrody”. W obydwu tych przeglądach prace dzieci są zauważane i doceniane przez jurorów.

Po raz czternasty młodzi pałacowi artyści wzięli udział w konkursie „Małopolska Marzanna”, do którego w tym roku zgłoszono 119 prac z placówek kulturalno-oświatowych działających na terenie powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, tarnowskiego i krakowskiego.

Siostry Emilia i Gabrysia Ogar (8 i 6 lat) przygotowały 2.5 metrową marzannę. Ze względu na ekologiczny charakter konkursu, wszystkie marzanny wykonano z materiałów naturalnych, co nieco utrudniło zadanie. Emilka i Gabrysia swoją pracę wykonały z worków jutowych, sznurków, słomianego kapelusza, papieru, miotły oraz wierzby mandżurskiej. Ręcznie malowana w kolorowe kwiaty marzanna zyskała uznanie jurorów i już w pierwszy dzień wiosny można ją było podziwiać w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku.

Marzec był  również czasem rozstrzygnięcia przez Nowosądeckie Wodociągi

X Ogólnopolskiego Konkursu „Woda darem przyrody”. Elżbieta Barciszewska-Kozioł zgłosiła 14 prac wykonanych przez jej wychowanków. Dwie z nich otrzymały wyróżnienia. Są to prace autorstwa Jagody Ligas i Tomasza Gwoździa.

Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursów oraz dla opiekunki Elżbiety Barciszewskiej-Kozioł, która dokłada wszelkich starań, aby małe dzieła młodych artystów zaprezentować na wystawach i przeglądach w całym kraju.

Lucyna Urbańska