Wybrano Bakałarzy Roku 2024

W piątek 10 maja w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu odbył się finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego BAKAŁARZ. Do zmagań konkursowych  przystąpiła rekordowa liczba dzieci z klas I – III szkoły podstawowej. Na zaproszenie organizatorów – Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” oraz Pałacu Młodzieży do Nowego Sącza przybyło 136 uczestników.


Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w reprezentacyjnej sali sądeckiego ratusza na zaproszenie Ludomira Handzla Prezydenta Nowego Sącza. Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz prywatnych sponsorów wręczały Ilona Kronenberger Dyrektor Wydziału Edukacji oraz Milenia Małecka-Rogal Dyrektor Pałacu Młodzieży.

Komisja oceniająca w składzie:

 • przewodnicząca Agata Rolka  – nauczyciel plastyki Pałacu Młodzieży
 • Beata Rzepiela – Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
 • Rafał Pajor – organizator Konkursu Kaligraficznego „O Złote Pióro”

po sprawdzeniu 136 prac w trzech kategoriach wiekowych przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:


KATEGORIA: kl. I  

tytuł BAKAŁARZA 2024 otrzymała Amelia Rębilas z Lipnicy Górnej

tytuł WICEBAKAŁARZA 2024 otrzymały:

 •  Aleksandra Augustyn ze Żmiącej
 • Antonina Ciecieręga z Korzeniowa
 • Szymon Krześniak z Osieka

Wyróżnienia otrzymali:

 • Aleksandra Król z Berdychowa
 • Karol Oleś z Berdychowa
 • Wojciech Więch z Korzeniowa

KATEGORIA: kl. II

 tytuł BAKAŁARZA 2024 otrzymała: Wiktoria Kutek z Naprawy

tytuł WICEBAKAŁARZA 2024 otrzymali:

 • Karol Barnowski z Gostwicy
 • Julianna Bocheńska z SP nr 7 w Nowym Sączu
 • Jakub Mazgaj z Laskowej

Wyróżnienia otrzymały:

 • Amelia Gumulak z Piwnicznej Zdrój
 • Maja Kołodziejczyk z Lubienia
 • Aleksandra Wojdyła z Naprawy

KATEGORIA: kl. III

tytuł BAKAŁARZA 2024 otrzymała: Szewczyk Oliwia z Pasierbca

tytuł WICEBAKAŁARZA 2024 otrzymały:

 • Oliwia Kurczyk z Bobrowej
 • Faustyna Potoniec z Młyńczysk
 • Natalia Śliwa z Kamionki Małej

Wyróżnienia otrzymały:

 • Amelia Chlipała z Pasierbca
 • Kornelia Kowalska z Olkusza
 • Milena Kutek z Naprawy

Po raz trzeci w tym roku została zorganizowana internetowa wersja konkursu. Nadesłano: 26 prac przez uczniów klas pierwszych, 6 prac uczniów klas drugich oraz 9 prac uczniów klas trzecich.

Jury po dokładnym przeanalizowaniu nadesłanych prac przyznało nagrody następującym osobom:

Wśród uczniów klas pierwszych  tytuły:  

 • BAKAŁARZ 2024 otrzymał: Filip Jaskulski z SP nr 6 w Nowym Sączu
 • WICEBAKAŁARZ 2024 otrzymały: Filip Słomka z Nowego Sącza (JCE)
 • Wyróżnienie:  Maksymilian Grygiel z Nowego Sącza (JCE)

Wśród uczniów klas drugich tytuły:

 • BAKAŁARZ 2024 otrzymała: Julia Wirkus z Przecieszyna
 • WICEBAKAŁARZ 2024 otrzymały: Amelia Kita
 • Wyróżnienie: Nikole Oleksy z Nowego Sącza

Wśród uczniów klas trzecich  tytuły:

 • BAKAŁARZ 2024 otrzymała: Maja Skrzydło z Przecieszyna
 • WICEBAKAŁARZ 2024 otrzymała: Lilianna Marek  z Przecieszyna

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom XVII edycji konkursu, a w szczególności laureatom. Dziękujemy nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i współpracę, a sponsorom za ufundowanie wspaniałych nagród.