Piotr Widła

Szachy to dyscyplina łącząca ze sobą sztukę, sport i rywalizację. Wielki amerykański szachista Paul Morphy powiedział: „Nauczcie swoje dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość będziecie spokojni.

Współcześni psycholodzy wymieniają wiele korzyści wynikających z grania w szachy:

  • poprawiają zdolności intelektualne i umiejętności arytmetyczne,
  • zwiększają IQ,
  • wyostrzają zdolności językowe,
  • kształtują umiejętność krytycznego myślenia,
  • wspomagają rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych,
  • mają walory terapeutyczne.

Zajęcia szachowe w Pałacu Młodzieży skierowane są do dzieci i młodzieży, którzy potrafią grać w szachy oraz tych, którzy chcą się nauczyć tajników tej królewskiej gry.

Zajęcia prowadzone są w trzech grupach.

  • Grupa podstawowa – dla dzieci, które nie znają zasad gry lub posiadają podstawową wiedzę (sposób poruszania się). W tej grupie nie ma dolnych i górnych limitów wieku. Najmłodsi uczestnicy to nawet 6-letnie dzieci.
  • Grupa średnio zaawansowana – dla dzieci i młodzieży, którzy znają notację szachową i opis szachownicy oraz zasady mistrza szachownicy i podstawowe motywy taktyczne.
  • Grupa turniejowa – dla dzieci i młodzieży posiadających minimum IV kategorię szachową i  uczestniczących w zawodach szachowych.

Zajęcia szachowe prowadzone są w formie wykładów/ treningów oraz gry praktycznej gry pomiędzy wszystkimi uczestnikami zajęć co sprzyja integracji i wymianie doświadczeń. W ramach zajęć uczestnicy będą mieć możliwość wyjazdów na turnieje szachowe organizowane w regionie.

Piotr Widła, nauczyciel szachów oraz sędzia i instruktor z ramienia Małopolskiego Związku Szachowego.

Prowadzący: mgr Piotr Widła

Jesteś zainteresowany, pobierz DEKLARACJĘ  ( Deklaracja PDF)  i wyślij na adres:

p.widla@palacmlodziezy.pl