Wojewódzki Konkurs Plastyczny z cyklu „Wędrówki przez epoki” „KOLORY ROMANIZMU”

Drodzy uczestnicy!

Serdecznie zapraszamy Was na wędrówkę – niełatwą, ale niezmiernie barwną i bogatą – śladami wielkich twórców minionych epok i ich artefaktów. Zachęcamy do udziału w przygodzie, która ma na celu przybliżać charakterystykę sztuki i kultury naszych przodków.

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

CELE KONKURSU:
1. Zainteresowanie młodzieży sztuką i kulturą danej epoki: malarstwem, architekturą, rzeźbą, ubiorem, meblarstwem
2. Przybliżenie uczestnikom detali, kolorów, elementów charakterystycznych dla stylu czy epoki
3. Przyswajanie wiedzy z historii sztuki w atrakcyjny i ciekawy sposób
4. Konfrontacja osiągnięć twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych uczestników oraz pedagogicznych nauczycieli
5. Podniesienie rangi sztuki i kultury w świadomości młodego człowieka, zarazem odbiorcy sztuki

TEMATYKA KONKURSU:
KOLORY ROMANIZMU, to pierwsza z tras z cyklu „Wędrówki przez epoki”, którą podejmując, uczestnik pozna niezwykle zróżnicowany i barwny świat początku wieków średnich – niesłusznie okrzykniętych „ciemnymi”. Zadanie będzie polegać na zinterpretowaniu, odniesieniu się do najważniejszych zjawisk okresu zamkniętego umownie cezurami: wieku VIII a końcem wieku XIII. Należy poddać plastycznej interpretacji sztukę tego czasu. Można więc odwołać się do jubilerstwa Wizygotów i czasów ottońskich, architektury karolińskiej, iluminacji pierwszych ksiąg, słynnej „Tkaniny z Bayeux”, rzeźby ołtarzowej, czy unikatowych kolumn w Strzelnie, a także architektury romańskiej Europy. Zachęcamy by w tej edycji nawiązać do wydarzenia z 966 roku, tj Chrztu Polski, którego w tym roku obchodzimy jubileusz.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wiek uczestników: 13 – 20 lat uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego
2. Technika dowolna /z wyłączeniem materiałów sypkich/
3. Format pracy: płaskie – max 100×70 cm, przestrzenne – do wysokości 150 cm
4. Prace wykonane tylko indywidualnie.
5. Opis pracy: imię i nazwisko, WIEK autora, tytuł pracy, krótki opis /czym jest inspirowana i dlaczego/ adres mailowy i telefon placówki, nazwisko nauczyciela oraz telefon.

TERMINY:
1. Prace należy dostarczyć do 17 października 2016 r. na adres:
Pałac Młodzieży
Rynek 14
33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Wędrówki przez epoki”
2. Jury dokona oceny 20 października w następujących kategoriach:
13 -15 lat
16 – 18 lat
19 – 20 lat
dokonując wyboru 9-cioro laureatów, którzy na finale konkursu będą poproszeni o krótką recenzję swojej pracy: czym była inspirowana, czego dotyczy, dlaczego taki wybór tematu, techniki itp. Jury zakwalifikuje również wybrane prace do wystawy pokonkursowej.
Wyniki będą dostępne na stronie Pałacu Młodzieży 21 października 2016 r.
3. Laureatów oraz wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy na finał konkursu dnia: 28 października 2016 r. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.
Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane, zrolowane, bądź oprawione w pase-parte’u będą wykluczone z konkursu.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Szczegółowe informacje udziela:
Pani: Violetta Rola – koordynator konkursu, tel; 509 666 463
Pani; Renata Kubiesza – warsztaty z historii sztuki, tel: 602 623 725

Regulamin do pobrania tutaj: Wędrówki przez epoki