Artystyczne wakacje z Pałacem Młodzieży

Młodzi artyści z  Pałacu Młodzieży nie odpoczywają od występów w okresie wakacji. Liczne imprezy organizowane przez Urząd Miasta Nowego Sącza i sądeckie stowarzyszenia są doskonałą okazją do zaprezentowania się z jak najlepszej strony w programach artystycznych ułożonych przez nauczycieli Pałacu Młodzieży.

W sobotę, 20 sierpnia wystąpili ze swoim programem artystycznym na festynie zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION na terenie Osiedla Wojska Polskiego. Pałac Młodzieży reprezentowany był przez grupę break-dance i sztuki walki z elementami akrobatyki prowadzonymi przez Piotra i Sławomira Doboszów oraz zespół regionalny „Sądeczoki” pod kierownictwem Barbary Sławeckiej.

Siedem dni później festyn zorganizowany przez to samo stowarzyszenie na terenie Gimnazjum nr 3 zgromadził wokalistów i tancerzy. Studio Piosenki prowadzone przez  Dorotę Szymbarę reprezentowali znani i lubiani laureaci wielu konkursów i festiwali: Mateusz Zwolenik, Edyta Dobroszek i Łucja Cieciel. Nie zawiedli młodzi tancerze wykonujący tańce europejskie, towarzyskie i cheerleaderki „Pompon Team” ćwiczące układy taneczne na zajęciach prowadzonych przez Halinę Kuklę i Dorotę Gwiżdż.

Dzień później, nauczycielki plastyki: Renata Kubiesza, Anna Skierska i Violetta Rola poprowadziły zajęcia plastyczne dla milusińskich, którzy przybyli wraz z rodzicami na Festiwalu Funduszy Europejskich na sądecki Rynek. Spod ręki animatorów kultury: Doroty Gwiżdż, Ewy Bołoz, Pawła Gutowskiego i Mariusza Wróbla wyszedł cały balonowy kolorowy zwierzyniec, który zauroczył najmłodszych gości festiwalu.