Galeria Jednego Dzieła w Pałacu Młodzieży

Pod koniec października w Pałacu Młodzieży rozpoczęła swoją działalność Galeria Jednego Dzieła. Stanowi ją piękna rama obrazowa usytuowana na sztaludze w holu naszej siedziby przy ul. Rynek 14 w Nowym Sączu. Co dwa tygodnie będzie w niej prezentowana kolejna, wybrana przez nauczyciela, praca plastyczna. Chcemy w ten szczególny sposób uhonorować naszych podopiecznych, którzy zasługują na wyróżnienie swojej pracy twórczej. Dzieła eksponowane w naszej galerii będą również zamieszczane na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.

Uroczystej inauguracji działalności Galerii Jednego Dzieła dokonała Dyrektor Pałacu Młodzieży Milenia Małecka-Rogal w obecności swojego zastępcy – Antoniego Reszkiewicza oraz kierowników: Lucyny Urbańskiej, Urszuli Baziak, Lidii Kowalczyk i Renaty Kubieszy, która jest jednocześnie koordynatorem galerii.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania państwu Marii i Łukaszowi Kopiec z firmy „Da Vinci” w Nowym Sączu za ufundowanie ramy obrazowej, jak również za wielokrotną pomoc przy działaniach podejmowanych przez naszą placówkę na rzecz dzieci i młodzieży.