„Moja przygoda w Muzeum” zdominowana przez Pałac Młodzieży

Staje się to już powoli tradycją, że większość nagród i wyróżnień w konkursie plastycznym „Moja przygoda w Muzeum” na etapie regionalnym zdobywają młodzi artyści z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Organizatorem międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda w Muzeum” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu. Organizatorem konkursu na etapie regionalnym, który w tym roku odbył się po raz dwudziesty czwarty, jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu i Stowarzyszenia „Dla Miasta”. Cały projekt organizowany był pod patronatem honorowym Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz pod patronatem Ryszarda Nowaka – Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Na konkurs zgłoszono 204 prace z 20 placówek szkolnych i pozaszkolnych oraz pracowni artystycznych. W konkursie wzięło udział 226 uczestników, a przeprowadzono go w 6 oddziałach i filiach Muzeum, tj. w „Domu Gotyckim”, „Galerii Marii Ritter i Starych Wnętrzach Mieszczańskich”, „Sądeckim Parku Etnograficznym” i w jego filii – „Miasteczku Galicyjskim”, „Muzeum Nikifora” w Krynicy Zdroju oraz „Muzeum Lachów Sądeckich” w Podegrodziu.

W dniu 10 maja 2016 r. w „Domu Gotyckim” w Nowym Sączu, komisja konkursowa w składzie:
1. Józef Pogwizd– artysta grafik, przedstawiciel Związku Polskich Artystów Plastyków,
2. Tomasz Michałowski – Z-ca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji,
3. Elżbieta Rosiek – nauczyciel, przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu,
4. Lucyna Mirek– nauczyciel, przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu,
5. Anna Wideł– kierownik Działu Edukacji, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
6. Danuta Plata – pracownik Działu Edukacji, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
kierując się założeniami regulaminu konkursu, postanowiła przyznać łącznie 26 nagród, wyróżnienie zbiorowe – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „MADA” w Nowym Sączu (5 osób) oraz 37 wyróżnień.

Podopieczni nauczycieli plastyki z Pałacu Młodzieży zdobyli łącznie 38 laurów:
1. Emilia Florczyk, 5,5 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł, Inspiracja twórczością Nikifor (jedwab)
2. Natalia Szmit, 6,5 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Agata Rolka, Inspiracja Sądeckim Parkiem Etnograficznym w Nowym Sączu (praca malarska)
3. Anna Florczyk, 7 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł, Inspiracja twórczością Nikifor (jedwab)
4. Maksymilian Pogwizd, l. 7, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Elżbieta Barciszewska – Kozioł, inspiracja twórczością Nikifora (ceramika)
5. Lena Walczyńska 7,5 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł, Inspiracja Sądeckim Parkiem Etnograficznym w Nowym Sączu (jedwab)
6. Julia Maludy, 8 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł, Inspiracja twórczością Nikifor (jedwab)
7. Kacper Legutko, 8l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Magdalena Chadaj, Inspiracja Sądeckim Parkiem Etnograficznym w Nowym Sączu (ceramika)
8. Tomasz Nurek, 8,5 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Agata Rolka, Inspiracja Sądeckim Parkiem Etnograficznym w Nowym Sączu (praca malarska)
9. Natalia Kostecka, 8,5 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Agata Rolka, Inspiracja wystawą plakatu w Domu Gotyckim w Nowym Sączu (grafika)
10. Sara Górecka, 8,5 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł, Łodzie wg M. Ritter (pastel)
11. Hanna Jagło, 9 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Magdalena Chadaj, Inspiracja Sądeckim Parkiem Etnograficznym w Nowym Sączu (ceramika)
12. Milena Olszanecka, 9 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Magdalena Chadaj, Inspiracja ekspozycją Domu Gotyckiego w Nowym Sączu (ceramika)
13. Zuzanna Piech, 9 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Agata Rolka, Inspiracja wystawą plakatu w Domu Gotyckim w Nowym Sączu (grafika)
14. Paweł Madzia, 9,5 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł, Inspiracja twórczością Nikifor (jedwab)
15. Łucja Tokarska, 10 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Agata Rolka, Inspiracja wystawą plakatu w Domu Gotyckim w Nowym Sączu (praca malarska)
16. Anna Frączek, 10 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Agata Rolka, Inspiracja twórczością M. Ritter (praca graficzna)
17. Maksymilian Miczek, 11 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł, Inspiracja twórczością E. Cieczkiewicza
18. Jakub Filipek, 11 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł, Inspiracja twórczością E. Cieczkiewicza (ceramika)
19. Dominika Świderska, 11,5 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Agata Rolka, Inspiracja Sądeckim Parkiem Etnograficznym w Nowym Sączu (praca graficzna)
20. Sebastian Madzia, 12 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł, Inspiracja ekspozycją Domu Gotyckiego w Nowym Sączu (praca malarska)
21. Gabriela Gęborys 12 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Magdalena Chadaj, Inspiracja ekspozycją Galerii M.Ritter w Nowym Sączu (ceramika)
22. Patryk Majka, 12 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł, Inspiracja twórczością Nikifor (ceramika)
23. Wiktor Fiut, 12 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Agata Rolka, Inspiracja Sądeckim Parkiem Etnograficznym w Nowym Sączu (praca graficzna)
24. Wiktoria Wójcik, 12 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu op. Agata Rolka, Inspiracja Sądeckim Parkiem Etnograficznym w Nowym Sączu (praca graficzna)
25. Magdalena Sędzimir, 13 l. Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł, Inspiracje twórczością Marii Ritter (malarstwo)
26. Małgorzata Piwowar, l. 13, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Violetta Rola, inspiracja twórczością Marii Ritter (ceramika)
27. Julia Wilczek, l. 13,5, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Agata Rolka, inspiracja twórczością Marii Ritter (praca malarska)
28. Magdalena Horowska, l. 14, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Elżbieta Barciszewska-Kozioł, inspiracja twórczością Nikifora (filc)
Magdalena Horowska, l. 14, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Agata Rolka, inspiracja Sądeckim Parkiem Etnograficznym w Nowym Sączu (praca graficzna)
Magdalena Horowska, l. 14, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Agata Rolka, inspiracja wystawą plakatu w Domu Gotyckim w Nowym Sączu (praca graficzna)
29. Justyna Sokulska, l. 14, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Agata Rolka, Św. Klara- inspiracja ekspozycją w Domu Gotyckim w Nowym Sączu (praca malarska)
Justyna Sokulska, l. 14, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Agata Rolka, inspiracja wystawą plakatu w Domu Gotyckim w Nowym Sączu (praca malarska)
30. Róża Salamon, l. 14, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Elżbieta Barciszewska – Kozioł, inspiracja twórczością Nikifora (jedwab)
31. Maksymilian Górski, l. 15, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Magdalena Chadaj, inspiracja Sądeckim Parkiem Etnograficznym w Nowym Sączu (ceramika)
32. Szymon Rolka, l. 16, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Agata Rolka, inspiracja twórczością Marii Ritter (tkanina mal.)
33. Katarzyna Smajdor, l. 16, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Agata Rolka, inspiracja Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu (praca graficzna)
34. Piotr Brdej, l. 16,5, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Elżbieta Barciszewska – Kozioł, inspiracja twórczością Nikifora (ceramika)
35. Jarogniew Barciszewski – Kozioł, l. 17,5, Pałac Młodzieży, op. Elżbieta Barciszewska – Kozioł, inspiracja twórczością Edmunda Cieczkiewicza (jedwab)
Jarogniew Barciszewski – Kozioł, l. 17,5, Pałac Młodzieży, op. Agata Rolka, Madonna z Krużlowej (praca graficzna)
Jarogniew Barciszewski – Kozioł, l. 17,5, Pałac Młodzieży, op. Elżbieta Barciszewska – Kozioł, inspiracja twórczością Edmunda Cieczkiewicza (ceramika)
36. Magdalena Kaleta, l. 18, Pałac Młodzieży, op. Elżbieta Barciszewska – Kozioł, inspiracja twórczością Edmunda Cieczkiewicza (jedwab)
37. Katarzyna Śliwa, l. 18, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Agata Rolka, inspiracja wystawą plakatu w Domu Gotyckim w Nowym Sączu (praca malarska)
38. Agnieszka Tomyślak, l. 23, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Magdalena Chadaj, inspiracja twórczością Bolesława Barbackiego – „Pani z parasolką” (ceramika)
Agnieszka Tomyślak, l. 23, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Elżbieta Barciszewska – Kozioł, Chrystus (ceramika)
Agnieszka Tomyślak, l. 23, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, op. Agata Rolka, inspiracja Sądeckim Parkiem Etnograficznym w Nowym Sączu (praca malarska).

Serdecznie gratulujemy naszym młodym artystom i ich mentorom!
Czekamy na dalsze sukcesy 🙂