Sukces “Sądeczoków” w Bułgarii

W grupie 1,5 tysięcy uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z całego świata w Nesserbar, Bułgaria, znaleźli się młodzi tancerze i śpiewacy z regionalnego zespołu „Sądeczoki” kierowanego przez Barbarę Sławecką. Powodem zgromadzenia się w jednym miejscu tak wielu  talentów był Międzynarodowy Festiwal pn. „Słońce, radość, piękno”, odbywający się w tym kraju po raz osiemnasty. Do kategorii zespołów folklorystycznych zakwalifikowało się 30 grup z różnych krajów prezentujących rodzimy folklor. Jesteśmy dumni, iż grupa IV „Sądeczoków” wytańczyła i wyśpiewała III miejsce. Młodym artystom i ich opiekunom: Barbarze Sławeckiej i Joannie Bodziony gratulujemy sukcesu.