II Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wędrówki przez epoki” – WYNIKI. Zapraszamy na finał

Drodzy uczestnicy naszego konkursu, znamy już wyniki obrad jury, które obradowało 30 października br.

Spośród 104 nadesłanych prac komisja konkursowa w składzie:
1. Anna Wideł – Kierownik Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
2. Wacław Jagielski – artysta malarz
3. Witold Kubicha – grafik, pedagog Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu
nagrodziła 9 i wyróżniła 7 regulaminowo oraz kilka pozaregulaminowo.

Szczegóły w protokole obrad jury.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy laureatom! 🙂

 

Zapraszamy na finał konkursu „Sztuka znad Nilu”
realizowanego w ramach Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wędrówki przez epoki”,
podczas którego odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatów i wyróżnień
9 listopada br. (czwartek) na  godzinę 12:00
do siedziby Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, Rynek 14.