Występ artystyczny PM na jubileuszu 60-lecia TKKF

W sobotę 20 stycznia 2017 r.  młodzi artyści z Pałacu Młodzieży wystąpili w Klubie Osiedlowym „Piast” w Nowym Sączu podczas uroczystości z okazji 60-lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Wydarzenie organizowane przez Ognisko TKKF „Halny” w Nowym Sączu odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Józef Kantor, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Paweł Badura oraz Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Janusz Kwiatkowski.

Dla wszystkich zebranych zaśpiewały solistki Studia Piosenki prowadzonego przez Dorotę Szymbarę i Leszka Zygmunta – Wioletta Smajdor i Edyta Dobroszek oraz zatańczyli tancerz z grupy breakdance pod kierunkiem Sławomira Dobosza.