Studio Piosenki nagrodzone w Krakowie

W minionym tygodniu Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” zorganizował wstępne eliminacje oraz uroczysty koncertu laureatów Wojewódzkiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Krakowie, w którym uczestniczyli soliści Studia Piosenki prowadzonego przez Dorotę Szymbara i Leszka Zygmunt: Gabriela Prusak, Weronika Przybycień oraz Krystian Gizicki.

Organizator konkursu stawiał sobie za cel rozwijanie umiejętności wokalnych i artystycznych, zdobywanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów świątecznych na przykładzie tekstów kolęd i pastorałek, ochronę tradycji narodowych jak również rozbudzenie ambicji i potrzeby śpiewania oraz wymianę doświadczeń artystycznych i integrację młodzieży.

Ocenie Jury podlegał dobór repertuaru do możliwości wykonawcy, interpretacja kolędy lub pastorałki oraz poczucie rytmu i dykcja, jak również ogólny wyraz artystyczny (w tym: rekwizyty, stroje, elementy scenografii itp.).

Soliści reprezentujący Pałac Młodzieży zostali docenienie przez Jury, i tak: Krystian Gizicki zajął I miejsce w kategorii I, a Gabriela Prusak – III w kategorii IV.

Gratulujemy!

Składamy serdeczne podziękowania dla Rodziców naszych solistów za dopingowanie ich oraz sfinansowanie wyjazdu i opiekę podczas konkursu.