Sądecki Konkurs Recytatorski „Niepodległa – malowana wierszem”

W dniach 10 – 11 maja br. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbył się, zorganizowany przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, Sądecki Konkurs Recytatorski „Niepodległa – malowana wierszem”. Jest to pierwsze wydarzenie kulturalne przeprowadzone w ramach „Turnieju szkół” realizowanego w naszym mieście, z inicjatywy Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza Józefa Klimka, z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszystkie wydarzenia „Turnieju szkół” objęte są honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.

W pierwszym dniu konkursu o godzinie 10:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie, podczas którego nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego. Wszystkich zebranych na sali przywitała Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Milenia Małecka-Rogal, przedstawiając jednocześnie gościa specjalnego i Jury konkursu. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, który otwierając konkurs, sam przedstawił wiersz patriotyczny swojego autorstwa. Dla zebranych patriotyczną piosenkę zaśpiewał Krystian Gizicki z Pałacu Młodzieży. Po czym rozpoczęły się przesłuchania konkursowe uczestników sądeckich szkół podstawowych.

W drugim dniu odbyły się przesłuchania uczestników z klas gimnazjalnych i szkół średnich. Piosenkę okolicznościową zaśpiewała dla zebranych Oliwia Ślipek z Pałacu Młodzieży.

Gościem specjalnym konkursu była aktorka i dziennikarka Dominika Figurska. Wraz z nią w Jury zasiadały: poetka Joanna Babiarz, poetka Małgorzata Broda i Główny Specjalista Wydziału Edukacji UM NS Halina Wiśniowska.

Specjalnie na okoliczność konkursu został przygotowany przez Pawła Gutowskiego z Pałacu Młodzieży film o wydarzeniach historycznych związanych z 11 listopada 1918 roku. Ukazała się również publikacja pokonkursowa zawierająca wybrane wiersze nadesłane przez uczestników konkursu i prace plastyczne wykonane przez uczestników zajęć plastycznych Pałacu Młodzieży. Wyboru tekstów do tomiku wierszy dokonali Lidia Kowalczyk i Stefan Chomoncik, projekt okładki zaprojektował Antoni Reszkiewicz, a całość opracował graficznie i przygotował do druku Paweł Gutowski.

W konkursie wzięło udział 117 uczestników recytujących wybraną przez siebie poezję patriotyczną. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty recytatorskie, które poprowadziła Dominika Figurska.

Jury konkursu przyznało po trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej i po 5 wyróżnień w kat. I i III oraz 6 wyróżnień w kat. II.

[WYNIKI]

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I GRATULUJEMY LAUREATOM!