Finał XII Międzynarodowego Przeglądu Plastycznego „Ogród piękna, dobra i radości – Mieszkańcy ogrodów”. XII International Art Competition „The Inhabitants of Gardens”

W poniedziałek 14 maja br. w Galerii Pałacu Młodzieży im. Stanisława Szafrana w Nowym Sączu odbyło się otwarcie wystawy połączone z uhonorowaniem laureatów XII Międzynarodowego Przeglądu Plastycznego „Ogród piękna, dobra i radości – mieszkańcy ogrodów”. W wydarzeniu wzięli udział laureaci przeglądu wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami i nauczycielami.

Zgromadzonych gości przywitała pomysłodawczyni Przeglądu Małgorzata Gromala Kierownik Galerii Pałacu Młodzieży, która podzieliła się swoimi wrażeniami na temat licznie nadesłanych w tym roku prac. Z ponad 670 prac wykonanych bardzo różnymi technikami nadesłanych z 119 placówek z kraju i zagranicy Jury Przeglądu przyznało 28 równorzędnych nagród i 58 wyróżnień. Warto zaznaczyć, że tegoroczna edycja miała po raz drugi z kolei charakter międzynarodowy, gdyż oprócz młodych artystów z Polski, wzięli w nim udział ich rówieśnicy z zaprzyjaźnionego z Pałacem Młodzieży Centrum Dzieci i Młodzieży Przemysłowego Parku Suzhou w Chinach, a także Ci, mieszkający nieco bliżej: Litwy, Włoch, Rosji i Ukrainy zdobywając 4 nagrody i 2 wyróżnienia.

Młodym artystom gratulował talentu, wyobraźni i wrażliwości estetycznej przewodniczący Jury, sądecki artysta malarz, konserwator dzieł sztuki i poeta Wacław Jagielski, który docenił ideę przeglądu i wyraził zachwyt nad małymi dziełami. Doceniono wkład pozostałych jurorów: Michała Załuskiego, Antoniego Reszkiewicza, Małgorzaty Gromali i Renaty Kubieszy. Nagrody wręczali Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Milenia Małecka-Rogal oraz Wacław Jagielski.
Spotkanie umiliły swoim pięknym tańcem młode baletnice z grupy „Adagio”, podopieczne Urszuli Baziak, kierownika Działu Muzyki i Tańca.

[Rozmowa z dyrktor PM Milenią Małecką-Roga, kierownikiem galerii Małgorzatą Gromalą, sądeckim artystą Wacławem Jagielskim oraz autorkami prac „W sieci pająka” – techniką „na suchej igle” i  „Mieszkańcy ogrodów” – techniką malarską. Materiał przygotowały: Karolina Najduch, Patrycja Szewczyk, Patrycja Fudala i Katarzyna Iwan z kola dziennikarskiego „Flesz PM”]

 

Honorowy Patronat nad przeglądem sprawował Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.

PIĘKNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PRZEGLĄDY I SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM!