WYNIKI NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNY REFERENT ADMINISTRACYJNY

Nowy Sącz, dn. 26.11.2018 r.

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
„samodzielny referent administracyjny” w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu

 

Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana pani Renata Zielińska.
Kandydatka spełnia wymagania formalne w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.