Pałac Młodzieży podczas seminarium „Visegrad Zone of Good Practices”

W Nowym Sączu odbyło się seminarium „Visegrad Zone of Good Practices”, którego celem była prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń. W dniach 20-25 stycznia spotykali się przedstawiciele instytucji wspierających edukację dzieci i młodzieży oraz integrację osób niepełnosprawnych z pięciu europejskich krajów: Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy i Polski. W gronie uczestników znalazł się również Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, który został zaproszony do współpracy przez głównego organizatora projektu – Małopolską Wojewódzką Komendę OHP.   

– Bardzo się cieszę, że jako placówka działająca na rzecz dzieci i młodzieży, mogliśmy wymieniać nasze doświadczenia i prezentować dobre praktyki z zagranicznymi partnerami. Takie projekty otwierają nowe możliwości współpracy, ale również pozwalają rozwijać nowe pomysły na działalność edukacyjną – podkreśla dyrektor Milenia Małecka-Rogal. – W sposób szczególny dziękuję za zaproszenie do udziału w projekcie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. Mam nadzieję, że również jako Pałac Młodzieży będziemy mogli służyć naszym doświadczeniem w kolejnych tego typu projektach i seminariach –  dodała dyrektor nowosądeckiej placówki.

Podczas trwania projektu, jego uczestnicy wzięli udział w wielu spotkaniach, warsztatach i prezentacjach, poznając także działalność poszczególnych placówek i instytucji zagranicznych partnerów, w tym: Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubowli (Słowacja), Domu Dzieci i Młodzieży z Vratimowa (Czechy), Fundacji Nem Adom Fel Alapítvány z Budapesztu (Węgry), Zakarpackiego Pałacu Młodzieży z Użhorodu, Ochotniczych Hufców Pracy z terenu Małopolski oraz gościnnie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

O przykładach dobrych praktyk przedstawiciele pięciu krajów rozmawiali także podczas sesji wyjazdowych w Starej Lubowli i Krakowie. W Nowym Sączu odbyło się także spotkanie edukacyjne w Zakładzie Karnym. Jego celem była prezentacja nowatorskiego sposobu prowadzenia zajęć wychowawczych dla młodzieży, będących elementem prewencyjnym. Podczas spotkań, pracownicy Służby Więziennej zwracają szczególną uwagę na brak świadomości konsekwencji prawnych, wynikających z określonych działań naruszających obowiązujące przepisy prawa.

Czwartek 24 stycznia był dniem prezentacji i form działalności Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Goście z Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy i Polski mogli zapoznać się z organizowanymi konkursami, festiwalami oraz najważniejszymi osiągnięciami. Podczas spotkania obecna była dyrektor Milenia Małecka-Rogal oraz kierownik Działu Promocji i Imprez Lucyna Urbańska. Nauczyciel dziennikarstwa w Pałacu Młodzieży Krzysztof Witowski poprowadził również dla uczestników seminarium warsztaty dotyczące promocji i komunikacji przez media w kontekście m.in. działalności projektowej.

Krzysztof Witowski