Międzynarodowy Młodzieżowy Festiwal Piosenki Country „Mayflower”

W dniach 7-8 lutego odbędzie się Młodzieżowy Festiwal Piosenki Country „Mayflower”, organizowany przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Stowarzyszenie „Sądeczanie Razem”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Festiwal odbywa się już po raz piąty, a tegoroczna edycja jest realizowana w formule międzynarodowej. Dlatego zaproszenia do udziału zostały skierowane także do dzieci i młodzieży z partnerskich miast ze Słowacji, Litwy i Ukrainy. Międzynarodowa obsada to również okazja do zaprezentowania repertuaru anglojęzycznego.

Potwierdzeniem potrzeby promocji muzyki w stylu country i western były poprzednie edycje Festiwalu i wysoki poziom solistów oraz zespołów muzycznych z terenu Małopolski. Dla wielu była to doskonała okazja do zaprezentowania swoich zdolności wokalnych, muzycznych i językowych. Nie bez znaczenia są także bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów.

Główne cele, jakie stawiają sobie organizatorzy obejmują promowanie uczniów wybitnych, poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania swoich talentów, pogłębianie wiedzy na temat kultury amerykańskiej oraz licznych podgatunków i stylów muzyki country i western. Dzięki temu młodzi artyści mogą rozwijać też ciekawość i tolerancję wobec innych kultur.

Festiwal adresowany jest do solistów i amatorskich zespołów wokalnych lub wokalno-instrumentalnych w wieku 10-20 lat, którzy nie są związani z żadną wytwórnią płytową i nie wydali swojego materiału muzycznego.

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • dzieci w wieku 10-13 lat (I kategoria),
  • młodzież w wieku 14-16 lat (II kategoria),
  • młodzież w wieku 17-20 lat (III kategoria)
  • zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne – młodzież w wieku 14-20 lat ( IV kategoria).

Każdy wykonawca/zespół przygotowuje jedną piosenkę country w języku angielskim, której czas trwania nie może przekroczyć czterech minut. W przypadku zakwalifikowania do II etapu (tj. Koncertu Laureatów), laureat wykonuje piosenkę zaprezentowaną w I etapie.

I etap – eliminacje – odbędzie się w dniu 7 lutego od godz. 10.00.
II etap – Koncert Laureatów – odbędzie się 8 lutego o godz. 13.00 w MOK-u.

Zgłoszenia do udziału w Festiwalu można jeszcze składać do 1 lutego. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu:

https://palacmlodziezy.pl/wp-content/uploads/2018/12/REGULAMIN-COUNTRY-2019.pdf

Festiwal wspierają:

  • Urząd Miasta Nowego Sącza,
  • Mieczysław Gwiżdż, Prezes Stowarzyszenia „Sądeczanie Razem”,

Dlaczego festiwal nosi nazwę „Mayflower”?

„Mayflower” – to nazwa statku, na którym w 1620 roku przypłynęli do Ameryki pielgrzymi z Anglii. Zostali dobrze przyjęci przez Indian, ich wodza o imieniu Massasoit i żyli razem zgodnie także po jego śmierci, kiedy wodzem plemienia został jego syn.

„Mayflower” jest dla nas symbolem pokojowego współistnienia różnych grup etnicznych bez względu na ich kolor skóry, wyznanie czy pochodzenie. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy ludzie stają się coraz mniej tolerancyjni, gdy coraz więcej jest rzeczy, które nas boleśnie wręcz dzieli.