Ptaki motywem przewodnim Przeglądu „Ogród Piękna, Dobra i Radości”

Do 12 marca można przesyłać prace konkursowe w ramach Międzynarodowego Przeglądu Plastycznego „Ogród Piękna, Dobra i Radości”, którego tegorocznym tematem przewodnim są ptaki. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

Organizowany przez Pałac Młodzieży Przegląd jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 4 – 17 lat, a do udziału zapraszane są przedszkola, szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne, licea, wychowankowie domów kultury, a także osoby indywidualne.

Głównym celem jest m.in. zachęcanie uczestników do obserwacji i zdobywania wiedzy na temat ptaków, propagowanie postaw proekologicznych i Międzynarodowego Dnia Ptaków czy inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.

Technika wykonywanych prac jest dowolna. W przypadku form płaskich obowiązują formaty A4 – A2, natomiast w przypadku form przestrzennych wielkość pozostaje bez ograniczeń.

Prace należy dostarczyć do 12 marca 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 21 im. św. Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem: „Ptaki”.

Wernisaż oraz wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się 28 marca br. (czwartek) o godz. 13:00 w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza.

[regulamin ogrody 2019]

[rules 2019]

[entry form – art]

[zgoda na przetwarzanie danych osobowych]

Tekst: Krzysztof Witowski