Urszula Baziak nominowana do „Ziarnka Gorczycy”

Do 8 lutego można głosować na osoby nominowane w plebiscycie „Ziarnko Gorczycy 2019”. W zacnym gronie osób, które ze względu na swoją działalność charytatywną i społeczną zasługują na szczególny szacunek, znalazła się również Urszula Baziak, nauczyciel w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu i założycielka grupy baletowej „Adagio”.

 Nominowana w kategorii „Osobowość” Urszula Baziak nie tylko aktywnie angażuje się w życie społeczne i kulturalne miasta, ale również – poprzez występy artystyczne swoich podopiecznych – wspiera liczne wydarzenia, w tym akcje charytatywne realizowane przez organizacje pożytku publicznego. Jest inicjatorką m.in. koncertów charytatywnych: „Oto dziś narodziła się miłość” (2017) i „Zaśpiewajmy Dzieciąteczku od serca do ucha” (2018), z których dochód został przeznaczony na leczenie i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych. Swoją działalnością artystyczną i kulturalną promuje miasto i region poza granicami kraju.

Głosowanie na kandydatów do statuetki „Ziarnko Gorczycy 2019”, w tym także na Urszulę Baziak z Pałacu Młodzieży, odbywa się on-line poprzez dedykowaną zakładkę na stronie internetowej plebiscytu www.ziarnkogorczycy.pl.

 

Cezary Rosiński
uczestnik zajęć dziennikarskich
w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
 fot. Archiwum Pałacu Młodzieży