II miejsce Krystiana Gizickiego w Nowym Wiśniczu

Kolejny sukces Krystiana Gizickiego ze Studia Piosenki Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, prowadzonego przez Dorotę Szymbarę i Leszka Zygmunta. Wokalista podczas odbywającego się w Nowym Wiśniczu XVII Festiwalu „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki” zajął II miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Studio Piosenki podczas przesłuchań konkursowych reprezentowali również: Karolina Niepsuj, Emilia Gurgul oraz duet Urszula Woźniak i Jakub Jasiński. Finał wydarzenia wraz z koncertem laureatów odbył się 11 listopada w Sali Rycerskiej Zamku w Nowym Wiśniczu, podczas którego wystąpił laureat II miejsca w grupie wiekowej 11-13 lat – Krystian Gizicki.

Wysoki poziom artystyczny uczestników podkreślili członkowie jury festiwalowego, zwracając szczególną uwagę na ogromny wkład w przygotowanie młodych wokalistów ich opiekunów i instruktorów.

Najważniejszym celem odbywającego się od wielu lat festiwalu jest popularyzacja szeroko rozumianej piosenki żołnierskiej i patriotycznej, a także rozbudzanie zainteresowań muzycznych i inspirowanie do rozwijania własnej twórczości. W sumie w wydarzeniu wzięło udział 77 wokalistów, którzy prezentowali swoje umiejętności w ramach przesłuchań solowych (kategorie wiekowe: 11-13 lat, 14-17 lat, powyżej 18 lat), a także w ramach wykonań zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

Organizatorzy festiwalu:

  • Burmistrz Nowego Wiśnicza,
  • Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu.

Krzysztof Witowski
fot. Leszek Zygmunt
[pobierz zdjęcia]