Współczesne zagrożenia dla młodzieży tematem projektu „The Young Fuse” w Brnie

Uczestnicy zajęć dziennikarskich, prowadzonych w Pałacu Młodzieży przez Krzysztofa Witowskiego, wraz z uczniami Prywatnej Szkoły Branżowej PROGRES wzięli udział w międzynarodowym projekcie „The Young Fuse”. Podczas trzydniowego spotkania w Brnie w Czechach wymieniali doświadczenia ze swoimi rówieśnikami z Ukrainy, Czech i Słowacji na temat najważniejszych zagrożeń dla młodzieży. Wyjazd odbył się na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny, a projekt został sfinansowany przez Fundusz Wyszehradzki.

Najważniejszym celem projektu było uświadomienie zagrożeń, wynikających także z szeroko pojętego rozwoju współczesnego społeczeństwa, w tym nowoczesnych technologi, ale również uwarunkowań społecznych, które zdecydowanie zmieniły się w ostatnich latach i dekadach.

Podczas głównego panelu dyskusyjnego polska delegacja przedstawiała najważniejsze zagrożenia dla ludzi młodych, a reprezentujący Pałac Młodzieży Anna Frączek, Małgorzata Gieniec, Klaudia Bulanda i Bartosz Dara, przygotowali prezentacje w języku angielskim na temat uzależnień od smartfonów i współczesnych technologii, zagrożeń do jakich należy phishing oraz narkotyki i środki odurzające.

Wymiana doświadczeń podczas projektu „The Young Fuse” opierała się na konkretnych przykładach, charakterystycznych dla poszczególnych krajów. Uczestnicy proponowali także rozwiązania, które mogłyby zapobiegać wybranym zagrożeniom w przyszłości oraz rozmawiali o powodach i przyczynach współczesnych zagrożeń dla młodego pokolenia w Polsce, Ukrainie, Czechach i Słowacji.

Jednym z zadań przygotowanych przez organizatorów projektu były zajęcia w centrum Brna, podczas których młodzież miała za zadanie poszukać wokół siebie zagrożeń i sfotografować je, a potem przygotować krótkie omówienie wybranych zagadnień. Był to również czas, kiedy uczestnicy poznawali charakterystyczną dla Brna architekturę i przestrzeń starego miasta.

Ostatniego dnia projektu odbyło się spotkanie w Centrum Nauki w Brnie. Była to okazja do zwiedzania interaktywnych wystaw dotyczących klimatu, kosmosu, najciekawszych zagadnień z zakresu fizyki oraz innych nauk.

Kamila Gurgul
fot. Krzysztof Witowski
[pobierz zdjęcia]