Zapraszamy na VIII Pokłon Trzech Króli

Stało się już tradycją, że co roku 6 stycznia Sądeczanie ruszają ulicami miasta aby pokłonić się Bożej Dziecinie. Także w tym roku do udziału w wydarzeniu zapraszają Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i Prepozyt Kapituły Kolegiackiej ks. dr Jerzy Jurkiewicz. Swój wkład w organizację Pokłonu Trzech Króli ma również Pałac Młodzieży, przygotowując między innymi stroje oraz dekoracje bożonarodzeniowej szopki.

VIII Pokłon Trzech Króli rusza się o godz. 10:30 z parkingu przy ul. Gwardyjskiej i przejdzie następnie ulicą Lwowską do Rynku, gdzie uczestnicy spotkają się tradycyjnie przed sądeckim ratuszem.

Dowiedz się więcej:

https://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/22671