Pokłonili się Bożej Dziecinie [fotogaleria]

Tłumy Sądeczan, na zaproszenie Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla i Prepozyta Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu ks. dr Jerzego Jurkiewicza, wzięły udział w kolejnym VIII Pokłonie Trzech Króli. Orszak wyruszył z ulicy Gwardyjskiej, aby dotrzeć tradycyjnie do bożonarodzeniowej szopki przed sądeckim Ratuszem. To tam Trzej Królowie i mieszkańcy miasta oddali pokłon Bożej Dziecinie.

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu po raz kolejny włączył się w działania organizacyjne, a pracownicy nowosądeckiej placówki zadbali o stroje oraz dekoracje szopki na płycie Rynku.

fot. Krzysztof Witowski