Wojewódzki Przegląd Działań Artystycznych „W zaczarowanym świecie Jana Brzechwy”

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Fabryka Marzeń” zapraszają do udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych, który w tym roku nawiązuje do niezwykłej twórczości Jana Brzechwy. Finał wydarzenia odbędzie się 29 kwietnia o godz. 13:00 w Pałacu Młodzieży.

Przegląd organizowany jest już od 8 lat. Składa się z konkursu plastycznego oraz konkursu interpretacji teatralnej określonych przez organizatora utworów. Przegląd promuje czytelnictwo i zachęca do czerpania pozytywnych wzorców z literatury dziecięcej. Skierowany jest do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków terapii zajęciowej, a także domów dziennego wsparcia. Każda edycja poświęcona jest innym książkom, innym bohaterom i autorom. W tym roku hasło przewodnie Przeglądu to „W zaczarowanym świecie Jana Brzechwy”.

[REGULAMIN PRZEGLĄDU]

Konkurs plastyczny

W przypadku konkursu plastycznego, zadaniem uczestników będzie przedstawienie w formie plastycznej wydarzenia bądź przygody zaczerpniętej z twórczości Jana Brzechwy. Przygotowane prace można nadsyłać na adres:

  • Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz.

UWAGA! Wszystkie prace powinny być czytelnie podpisane i zawierać następujące informacje: autor, wiek, klasa, adres szkoły, nr telefonu nauczyciela.

Konkurs interpretacji teatralnej

Zadaniem konkursowym uczestników drugiego konkursu jest interpretacja dowolnego utworu prezentującego przygody lub wydarzenia, zaczerpnięte również z twórczości Jana Brzechwy. Należy jednak pamiętać, że czas przygotowanej prezentacji nie może przekraczać 5 minut. Przesłuchania konkursowe odbędą się 29 kwietnia 2020 r. od godz. 10:00 w Pałacu Młodzieży.

Jury konkursowe będzie zwracać szczególną uwagę między innymi na:

  • opanowanie tekstu oraz interpretację,
  • grę aktorską,
  • dobór elementów scenicznych (np. kostium, rekwizyty).

Karty zgłoszeń do konkursu interpretacji teatralnej należy nadsyłać na adres:

  • Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz.

Szczegółowych informacji na temat Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych udziale koordynator wydarzenia Anna Łukasik:

  • kom. 502 218 884
  • e-mail: lukasik@palacmlodziezy.pl

[KARTA ZGŁOSZENIA]
[ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]