Komunikat Dyrekcji Pałacu Młodzieży ws. funkcjonowania placówki

Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w dniach 12-13 marca regularne zajęcia z dziećmi i młodzieżą zostają odwołane. Decyzja jest podyktowana troską o zdrowie i życie uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży.

  • W czwartek i piątek (12-13.03) nauczyciele Pałacu Młodzieży będą prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 15.30.