Pałac Młodzieży znowu otwarty od 1 czerwca. Co trzeba wiedzieć?

Z utęsknieniem wszyscy czekaliśmy na ten moment. W Dzień Dziecka otwieramy Pałac Młodzieży po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej okresem epidemicznym w Polsce. Otwieramy się na zajęcia stacjonarne, ale w zalecanym reżimie sanitarnym.

Placówka jest już przygotowana do pracy w małych grupach. W salach, w których odbywają się zajęcia usunięto wszystkie zbędne rzeczy, krzesła tapicerowane zamieniono na krzesła drewniane. Rozlokowano środki służące do dezynfekcji rąk przed każdym pomieszczeniem i w każdej sali. Na wypadek nagłego pogorszenia się stanu zdrowia u dziecka przygotowano izolatkę.

W zależności od wielkości sali, mogą się w nich odbywać zajęcia z udziałem 3-6 osób. Dlatego nie wszyscy nauczyciele i nie wszystkie grupy przez nich prowadzone spotkają się w realu w ostatnim miesiącu obecnego roku szkolnego. Niektórzy będą zmuszeni kontynuować nauczanie zdalne.

Jak będą wyglądać zajęcia i spotkania z uczestnikami zajęć?

Do placówki dzieci i młodzież będą wchodzić w maseczkach wejściem głównym. Wyjście będzie się odbywać drzwiami bocznymi, wychodzącymi na ul. Piastowską. W holu młodym ludziom będzie zmierzona temperatura. Uczestnicy zajęć powinni mieć przy sobie wypełnione przez ich Rodziców oświadczenie, które można pobrać ze strony internetowej Pałacu, lub wypełnić na miejscu.

Do dnia 30 maja pałacowi nauczyciele skontaktują się z rodzicami i dziećmi oraz zaproponują powrót na zajęcia, które mogą odbywać się w nieco innym czasie i mogą zostać skrócone.

Przed podjęciem decyzji o powrocie na zajęcia stacjonarne prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dla uczestników i ich rodziców oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.