Rekrutacja na zajęcia w Pałacu Młodzieży w roku szkolnym 2020/2021

W czerwcu w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu (ul. Rynek 14) odbędzie się rekrutacja na zajęcia na rok szkolny 2020/2021. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zaznajomienia się z ofertą edukacyjną Pałacu. Jak zapewnia dyrektor Milenia Małecka-Rogal także w tym roku nie zabraknie nowości w ofercie dydaktycznej placówki.

Mam nadzieję, że mimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, nowy rok szkolny z Pałacem Młodzieży okaże się pełen wielu ciekawych sprawdzonych i nowych wydarzeń kulturalnych. Już od 28 maja rozpoczynamy zapisy do ponad 150 grup działających w naszej placówce. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 20 roku życia – podkreśla Milenia Małecka-Rogal.

Co w ofercie Pałacu?

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 jest bardzo atrakcyjna pod względem artystycznym. Dział Plastyczny pełen jest różnorodnych form. Praca z dziećmi i młodzieżą utalentowaną plastycznie odbywać się będzie w specjalistycznych pracowniach, takich jak rysunek sztalugowy, ceramika, malarstwo, akwarele, malarstwo na szkle, tkactwo, grafika warsztatowa, kaligrafia, moda i projektowanie, ikona, sztuka użytkowa (decoupage, batik), rękodzieło artystyczne (tkactwo), studio pejzażu i portretu.

Również Dział Muzyki i Tańca przygotował ciekawą ofertę. Na młode osoby nie wyobrażające sobie życia bez tańca czekają cieszące się ogromnym powodzeniem zajęcia z baletu, hip-hopu, break-dance, cheerleaderki, tańce różnych narodów oraz nowość – grupa „Color Dance Around”, czyli tańce grupowe będące połączeniem motywów tańców z różnych regionów Polski i świata z tańcem nowoczesnym.

Nie zabraknie w tym wszystkim folkloru. Zespół Regionalny „Sądeczoki” mający za sobą czterdziestoletnią tradycję w pracy z dziećmi i młodzieżą, zaprasza na śpiew, taniec i naukę gry na instrumentach, wchodzących w skład kapeli, czyli na trąbce, skrzypcach i klarnecie.

Zgoła inny repertuar wykonuje prawie trzydziestoletni dziecięcy zespół wokalno-taneczny „Promyczki Dobra”, który czeka na nowych uczestników w wieku 5-15 lat.

Chlubą Pałacu Młodzieży jest także Studio Piosenki, które w dwudziestoletniej działalności wykształciło wielu adeptów sztuki wokalnej. Trenerka wokalu Dorota Szymbara zaprasza na zajęcia młodych, uzdolnionych wokalistów w wieku 7-19 lat.

Równie długo działają zespoły gitarowe w Pałacu Młodzieży, które czekają na młode osoby, mające już jakieś doświadczenie w grze na tym wspaniałym instrumencie. Zajęcia z gitary klasycznej i elektrycznej poprowadzi znakomity muzyk Paweł Nieć.

Nowością jest pracownia Druku 3D prowadzona przez mgr inż. Pawła Gutowskiego. Tematyka zajęć obejmuje tworzenie projektów oraz przygotowanie do obsługi drukarek 3D i wykonywanie prostych wydruków.

Koło Miłośników Języka Angielskiego prowadzone przez Lucynę Urbańską zostaje przemianowane na Koło Miłośników Języka Angielskiego i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego. Będą to zajęcia, na których nauka języka angielskiego przeplata się z kulturą krajów angielskiego obszaru językowego, czyli tych wszystkich krajów, w których językiem ojczystym jest język angielski. Nauka języka obcego nie może być bowiem oderwana od kultury danego narodu. Uczestnicy poznają zwyczaje, tradycje, ciekawostki z dziedziny geografii, historii, muzyki, filmu, sztuki, literatury Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady. Dlaczego królowa Elżbieta I miała czarne zęby? Na to i tysiące innych pytań znajdziecie odpowiedź na zajęciach z języka i kultury angielskiej.

Kontynuowane będą zajęcia Teatru Muzycznego, które będą prowadzone przez Agnieszkę Basiagę i Joannę Albrzykowską-Clifford. Jest to ciekawa propozycja zajęć skierowana do dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych pod względem tanecznym, wokalnym, ale także z zacięciem aktorskim.

Do nowosądeckiej placówki wracają zajęcia szachowe prowadzone przez Piotra Widłę. Warto podkreślić, że Pałac Młodzieży posiada wieloletnie tradycje i liczne sukcesy szachowe, tym bardziej cieszy powrót szachistów do harmonogramu zajęć na rok szkolny 2020/2021.

Nadal będą odbywać się zajęcia z dziennikarstwa radiowego, prasowego i internetowego prowadzone przez dziennikarza radiowego – Michała Rejducha. Na jego zajęciach uczestnicy poznają zasady tworzenia informacyjnych i promocyjnych materiałów filmowych smartfonem.

Krzysztof Witowski kieruje swoją ofertę do młodzieży w wieku 14-19 lat. W programie prowadzonej przez niego grupy dziennikarskiej FLESZ znajduje się rozwijanie reporterskich umiejętności oraz stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu językowego. Nauczyciel zaprasza również do grupy wolontariatu, która będzie wspierać działania organizacyjne pałacowych imprez, a jej uczestnicy będą nabywać umiejętności związane z tworzeniem planu wydarzeń artystycznych, zarządzaniem zadaniami i wyznaczonymi celami, a także efektywną współpracą w zespole.

Niestety, z oferty Pałacu Młodzieży znikają pewne formy zajęć. Nie będzie już koła turystyki rowerowej, koła jeździeckiego, nauki języków obcych oprócz wspomnianego powyżej Koła Miłośników Języka Angielskiego i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego. Znika również nauka gry na pianinie i keyboardzie oraz perkusji.

Zapisz swoje dziecko!

W nowym roku szkolnym Pałac Młodzieży kontynuuje dobrze znane i lubiane przez podopiecznych naszej placówki zajęcia. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą dydaktyczną.

SPORT:

 • akrobatyka
 • szachy
 • modelarstwo kartonowe

NAUKA

 • informatyka
 • Druk 3D
 • Koło Miłośników Języka Angielskiego i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
 • dziennikarstwo prasowe i radiowe
 • edukacja czytelnicza połączona z zajęciami teatru historycznego

MUZYKA I TANIEC

 • nauka gry na gitarze, skrzypcach, klarnecie, trąbce
 • grupa baletowa „Adagio”
 • zespół wokalno-taneczny „Promyczki Dobra”
 • zespół regionalny „Sądeczoki”, kapela regionalna
 • breakdance, hip-hop
 • taniec nowoczesny
 • grupy cheerleaders „Pompon Team”, „Pomponiki”
 • tańce różnych narodów – grupa „Poleczka”
 • tańce grupowe „Color Dance Around”
 • Studio Piosenki
 • nauka śpiewu
 • teatr muzyczny

TEATR

 • teatr dziecięcy i młodzieżowy
 • teatr muzyczny
 • zajęcia teatru historycznego
 • scenografia teatralna
 • projektowanie kostiumów

SZTUKA

 • specjalistyczne pracownie plastyczne: rysunek sztalugowy, ceramika, de coupage, malarstwo, akwarele, grafika, moda i projektowanie, rysunek z elementami ikonomalarstwa, sztuka użytkowa, rękodzieło artystyczne, studio pejzażu i portretu
 • malarstwo historyczne
 • Galeria im. Stanisława Szafrana

Szczegółowy opis poszczególnych kół zainteresowań znajdziecie w zakładce DZIAŁY na stronie Pałacu. W przyszłym roku szkolnym praca odbywać się będzie w czterech działach:

Jak zapisać się na zajęcia?

Wniosek o przyjęcie do Pałacu Młodzieży należy złożyć drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i odesłanie  DEKLARACJI na adres e-mail nauczyciela prowadzącego dane zajęcia (adres dostępny w tabeli  i w zakładce DZIAŁY przy nazwisku każdego nauczyciela) lub w formie papierowej w Pałacu Młodzieży. Dotyczy to również dzieci i młodzieży kontynuujących uczestnictwo w zajęciach.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem placówki lub wybranym nauczycielem.