Pałac Młodzieży zaprasza na zajęcia stacjonarne

W najbliższy poniedziałek 12 kwietnia otwieramy Pałac Młodzieży po dwutygodniowej przerwie spowodowanej okresem epidemicznym w Polsce. Otwieramy się na zajęcia stacjonarne w zalecanym reżimie sanitarnym.

Placówka jest od roku dobrze przygotowana do pracy w małych grupach. Rozlokowano środki służące do dezynfekcji rąk przed każdym pomieszczeniem i w każdej sali. Na wypadek nagłego pogorszenia się stanu zdrowia u dziecka przygotowana jest izolatka.

Wzorem poprzednich miesięcy, do placówki dzieci i młodzież będą wchodzić w maseczkach wejściem głównym od ul. Rynek. Wyjście będzie się odbywać drzwiami bocznymi, wychodzącymi na ul. Piastowską. Równocześnie prosimy rodziców, aby nie przyprowadzali dzieci chore na zajęcia.

Przed podjęciem decyzji o powrocie na zajęcia stacjonarne prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dla uczestników i ich rodziców oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

ZAPRASZAMY