Wzruszający koncert patriotyczny poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu

Piosenki wojenne, wiersze, ale też utwory nawiązujące do przemijania i wojny można było usłyszeć podczas wzruszającego koncertu „Znów wędrujemy”. Z okazji 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przygotowali go uczniowie i nauczyciele Pałacu Młodzieży.

Pomysłodawczynią i scenarzystą spektaklu była Lucyna Urbańska. W trakcie koncertu można było usłyszeć podopiecznych Agnieszki Basiagi z grupy teatralnej „To, co w nas” oraz Studia Piosenki prowadzonego przez Dorotę Szymbarę i Leszka Zygmunta. Koncert miał formułę słowno– muzyczną. Wiersze Baczyńskiego recytowali członkowie grupy teatralnej: Ewelina Boczarska, Paulina Boczarska, Zuzanna Leśniak, Amelia Małecka-Poręba oraz Bartosz Serafin. Młodzi wokaliści: Emilia Olchawa, Oliwia Dutka,  Ewa Sadecka, Nikola Baran, Franciszek Nowak, Miłosz Koszut i debiutująca Maryla Majka zaprezentowali utwory skomponowane do wierszy poety oraz piosenki wojenne nawiązujące do przemijania. Prowadzący koncert Krzysztof Witowski wplatał ważne fakty z życia Krzysztofa Kamila w występy młodych ludzi. Koncert zakończono wierszem „Wolność” w pięknej interpretacji Amelii Małeckiej-Poręby i piosenką o tym samym tytule w wykonaniu Emilii Olchawy. Widzowie wzruszyli się przy wykonaniu piosenki „Znów wędrujemy”, którą niezwykle dojrzale jak na swój wiek zaśpiewał Miłosz Koszut. Na widowni zapanowała przejmująca cisza, gdy Ewelina Boczarska deklamowała „Poległym”. W tym spektaklu każde słowo się liczyło, każde słowo miało swoje znaczenie. Niezwykłą atmosferę robiła scenografia autorstwa Anny Skierskiej-Jurczak oraz oryginalne stroje z okresu II wojny światowej, w które ubrała recytatorów dr Maria Molenda z Fundacji Nomina Rosae.

Na widowni poza mieszkańcami Nowego Sącza nie zabrakło także rodziców młodych artystów, nauczycieli i dyrekcji Pałacu Młodzieży oraz władz miasta i przedstawicieli Kuratorium Oświaty. Na koniec koncertu wszystkim uczestnikom i nauczycielom gratulacje złożyła wzruszona zastępca prezydenta Nowego Sącza Magdalena Majka.

Z organizatorami koncertu, młodymi artystami i mieszkańcami miasta rozmawiali Magdalena Koc i Julian Dulęba z Młodzieżowej Akademii Dziennikarskiej.