U progu renesansu, czyli szósty przystanek w „Wędrówkach przez epoki”

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu zaprasza do udziału w VI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wędrówki przez epoki”. Tegoroczna edycja zachęca do podziwiania i studiowania architektonicznych pereł europejskiego renesansu. Prace płaskie i przestrzenne można nadsyłać do 15 lutego 2022.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży placówek wychowania pozaszkolnego w wieku 8-20 lat, a jego nadrzędnym celem jest zainteresowanie młodych ludzi sztuką renesansu.

Tematyka tegorocznej edycji otwiera dwuletni cykl poświęcony okresowi zwanego renesansem w sztuce europejskiej:

  • „U progu renesansu” – koniec XIV i wiek XV (edycja tegoroczna)
  • „Mistrzowie odrodzenia” – koniec XV wieku i wiek XVI (Rafael, Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Tycjan, Albreht Durer) – to zapowiedź VII edycji zaplanowanej na rok szkolny 2022/23.

Renata Kubiesza – kierownik Działu Plastycznego w Pałacu Młodzieży pragnie przybliżyć uczestnikom elementy charakterystyczne dla tego stylu.

– Odrodzenie podnosi z zapomnianych kart historii sztukę starożytnej Grecji i Rzymu. Zwana Renesansem – przywołuje antyczny ład, harmonię i proporcje. Ostrołukowy gotyk zastępuje płynną krzywizną koła, anonimowego do tej pory artystę – nazywa z imienia i nazwiska, a człowieka w ogóle stawia w centrum wszystkiego – kończąc tym samym epokę teocentryzmu w sztuce, kulturze i życiu.

Madonna – zakonnika Filippino Fippi (fragment), ok. 1465

 Uczestnicy tegorocznej edycji proszeni są o prezentację dzieł inspirowanych rodzącą się myślą humanistyczną i pierwszymi zwiastunami odrodzenia: Giotto, Massacio, Fra Angelico, Ucello, Andrea del Castagno, Piero della Francesca, Gozzoli, Brunelleshi, Andrea Mantegna, i w końcu wykwintny i w pełni już ukształtowany renesans widoczny w twórczości Sandro Botticellego.

Massacio – fresk Św.” Trójca” ok. 1425 r.

Obrazy tych artystów ukazują całą feerię bogatych inspiracji: studia perspektywy linearnej, bogactwo ubioru, biżuterii, tkanin, fauny i flory, niesamowite wnętrza architektoniczne, piękne kobiety i mężnych wojowników. Przyroda – z biegiem czasu – stanowi nie tylko dodatek do motywu głównego, ale jest jego bardzo ważnym, nieodzownym elementem. Artysta – doceniany za życia – staje się swojego rodzaju XV wiecznym „celebrytą”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy tematycznej techniką dowolną z wyłączeniem materiałów sypkich oraz uwzględnienie następujących wymiarów prac:

  • prace płaskie – max. 100 x 70 cm,
  • prace przestrzenne – do wysokości 120 cm.

Prace należy dostarczyć (osobiście lub nadesłać) do 15 lutego 2022 na adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Wędrówki przez epoki”.

Wyniki konkursy zostaną opublikowane na stronie internetowej Pałacu (www.palacmlodziezy.pl) do 23 lutego. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można podziwiać na stronie internetowej Pałacu w formie prezentacji multimedialnej oraz podczas finału Konkursu. Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 4 marca 2022 w Galerii  im. Stanisława Szafrana mieszczącej się w Pałacu Młodzieży, Rynek 14.

Szczegóły w REGULAMINIE
KARTA ZGŁOSZENIA

Zapraszamy do zapoznania się z tematem sztuki wczesnego renesansu i tym wszystkim, co z nim jest związane. Twórzcie prace inspirowane tym fantastycznym okresem w dziejach sztuki europejskiej.