Wybrano najładniejsze anioły

Zakończył się XIX Ogólnopolski Przegląd Plastyczny „Anioł”. Po raz kolejny uczestnicy musieli przedstawić anioła w formie plastycznej. Do Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, który był organizatorem przeglądu, nadesłano piękne anioły z przedszkoli, szkół i domów kultury. Najlepsi młodzi artyści otrzymają nagrody i wyróżnienia.

 Uczestnicy przeglądu po raz kolejny wykazali się kreatywnością tworząc rysunki, szkice, rzeźby i obrazy. Nagrodzone prace charakteryzują się różnorodnością.  Jednym z celów konkursu było kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Przegląd miał za zadanie rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników. Ci tworząc anioły, mogli wzorować się miejscami sakralnymi, eksponatami muzealnymi, literaturą, a także czerpać inspiracje z życia codziennego.

Prace oceniała komisja w składzie:

 1. Wacław Jagielski, artysta malarz, poeta – przewodniczący jury
 2. Małgorzata Gromala, nauczyciel plastyki Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, pomysłodawca i koordynator przeglądu
 3. Łukasz Workiewicz, nauczyciel modelarstwa kartonowego w Pałacu Młodzieży

Sekretarz: Natalia Saferna

Po obejrzeniu 365 prac nadesłanych z 56 placówek komisja oceniająca postanowiła uhonorować 25 uczestników w  następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria wiekowa: 4 – 6 lat

Nagrody:

 • Ewa Ciurka, lat 6, Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Skrzaty” w Nowym Sączu
 • Amelia Górka, lat 6, Katolickie Przedszkole Niepubliczne, Nowy Sącz
 • Michał Hesko-Kołodziński, lat 6, MDK im. K. I. Gałczyńskiego, Kraków

Wyróżnienia:

 • Szymon Ligara, lat 6, Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Skrzaty” w Nowym Sączu
 • Hanna Rolka, lat 4, Pałac Młodzieży, Nowy Sącz

W kategorii 7 – 10 lat jurorzy nagrodzili  3 osoby:

 • Karolina Kuziel, lat 8, Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 • Mateusz Gwiżdż, lat 7, Pałac Młodzieży, Nowy Sącz
 • Róża Łaciak, lat 7, MDK im. K. I. Gałczyńskiego, Kraków

Wyróżnienia otrzymują:

 • Ligia Nowotczyńska, lat 9, SP w Rdziostowie
 • Natalia Burek, lat 8, SP w Wielogłowach
 • Maja Węglowska, lat 9, SP w Paszynie
 • Łucja Leśniak, lat 9, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
 • Zuzanna Kielan, lat 10, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
 • Maria Maciejewska, lat 8, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

W kategorii 11 – 14 nagrody powędrowały do 4 osób:

 1. Paulina Gajewska, lat 13, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
 2. Magdalena Broś, lat 13, SP nr 82 w Krakowie
 3. Marcin Sajdak, lat 13, SP w Jazowsku
 4. Klaudia Mazurkiewicz, lat 12, SP w Szczereżu

Wyróżnienia:

 • Julia Koszut, lat 11, Centrum Kultury w Krynicy Zdroju
 • Natalia Bulanda, lat 11, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
 • Milena Mamala, lat 13, SP w Jazowsku
 • Zuzanna Uszko, lat 12, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nowym Sączu

Najładniejsze prace w kategorii 15 – 19  lat przygotowali:

 • Wiktoria Czyżycka, lat 15, Oświęcimskie Centrum Kultury
 • Kamila Dynowska, lat 19, Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu
 • Dominik Grucela, lat 15, Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Nowym Sączu

Laureaci mogą odebrać dyplomy i  nagrody rzeczowe 13 stycznia 2022 w godz. 14.00-17.00 lub w innym terminie ustalonym z  koordynatorem przeglądu Małgorzatą Gromalą – tel. 608 292 186.

Wystawę prac nadesłanych na tegoroczną edycję przeglądu będzie można oglądać tylko w formie prezentacji multimedialnej na stronie Pałacu Młodzieży od 13 stycznia 2022.