Pałac Młodzieży w kalendarzu na 2022 rok

W kalendarzu na 2022 rok „Nowy Sącz w oczach najmłodszych mieszkańców” znajduje się aż sześć prac wychowanków Pałacu Młodzieży, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach plastycznych organizowanych przez placówkę.

Kalendarz wydany przez Urząd Miasta Nowego Sącza został zilustrowany pracami młodych ludzi, którzy przez cały ubiegły rok – poświęcony Bolesławowi Barbackiemu – wzorowały się na twórczości tego wybitnego nowosądeckiego artysty malarza. Blisko połowa prac, które zostały wybrane do tegorocznego kalendarza, jest dziełem uzdolnionych dzieci i młodzieży rozwijających swoje pasje artystyczne w Pałacu Młodzieży.

W kalendarzu podziwiać możemy:

  1. akwarelę Kingi Gieniec (lat 19) „Panorama Nowego Sącza od strony Heleny”, która powstała w trakcie pleneru wakacyjnego, nauczyciel: Anna Skierska-Jurczak,
  2. pracę Marii Pasiut (lat 8), laureatki drugiego miejsca w konkursie „Nowy Sącz – moje miasto, moja miłość”, nauczyciel: Agata Rolka,
  3. pracę Pauliny Oleksy (lat 12) przedstawiającą Bazylikę Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, nauczyciel: Renata Kubiesza,
  4. pracę zbiorową, będącą kopią obrazu Barbackiego „Droga w Naściszowej” (akryl na płótnie),
  5. pracę zbiorową, będącą kopią obrazu Barbackiego „Niedźwiedzia droga” (akryl na płótnie),
  6. pracę byłego wychowanka Pałacu Młodzieży – Jarogniewa Barciszewskiego (lat 19).

Prace zbiorowe powstały w trakcie wakacyjnego pleneru artystycznego „Oczami Bolesława Barbackiego” w Ochotnicy. Owocem pleneru jest 26 obrazów na płótnie oraz 4 prace wielkoformatowe, których motywem przewodnim była przyroda i pejzaż oraz twórczość Barbackiego. Młodzi ludzie tworzyli prace pod kierunkiem nauczycielek z Pałacu Młodzieży: Anny Skierskiej-Jurczak, Renaty Kubieszy i Olgi Głuc.

Wszystkim wychowankom i ich opiekunom artystycznym gratulujemy sukcesów i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz nas zachwycą swoją pasją, wyobraźnią i talentem plastycznym.

Lucyna Urbańska