Otwarcie Pałacu Młodzieży po remoncie

W poniedziałek 31 stycznia Prezydent Ludomir Handzel przecinając czerwoną wstęgę oficjalnie otworzył Pałac Młodzieży po ostatnim etapie remontu. Wszyscy odetchnęli z ulgą po wieloletnich zmaganiach się z remontem tej oświatowo-kulturalnej placówki, na której ofertę edukacyjną odpowiada co roku około 3000 dzieci i młodzieży.

Krótki acz dynamiczny program artystyczny pokazał nie tylko potencjał talentów drzemiących wśród uczących się tutaj młodych ludzi, ale także możliwości akustyczne i oświetleniowe nowej sali widowiskowej. Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpiły grupy taneczne i wokalne. W ich wykonaniu usłyszeliśmy i zobaczyliśmy układ taneczny do „Konika na biegunach” nawiązującego do logo Pałacu jakim jest pegaz. Nie zabrakło także hymnu Pałacu wykonywanego tylko na specjalne okazje.

Wśród gości znaleźli się ks. prałat dr Jerzy Jurkiewicz, zastępca prezydenta Magdalena Majka, Marta Poremba dyrektor Wydziału Inwestycji, Marcin Poręba dyrektor Wydziału Kultury, Adam Skwarło dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty, Marek Rylewicz dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej, Grzegorz Ledziński i Wiesław Potok. Nie zabrakło Krystiana Urygi – głównego wykonawcy prac remontowych.

Nowe pomieszczenia, szczególnie salę widowiskową i salę regionalną, z dumą pokazywali Milenia Małecka-Rogal dyrektor Pałacu Młodzieży oraz wicedyrektor Antoni Reszkiewicz. W sali regionalnej gości powitała młodzież z regionalnego zespołu „Sądeczoki”. Podziwiano nowe garderoby, sale muzyczną i teatralną, sanitariaty i nowe rozwiązania techniczne. Oprowadzanie po nowej siedzibie zakończono na poddaszu, gdzie oczekiwano na otwarcie wystawy patrona Galerii Pałacu Młodzieży „Stanisław Szafran – mistrz i jego uczniowie”.

Program artystyczny według scenariusza Milenii Małeckiej-Rogal przygotowali:

Agnieszka Basiaga, Dorota Gwiżdż, Sławomir Dobosz, Małgorzata Grodzka-Kądziołka, Dorota Szymbara, Krzysztof Repetowski
Scenografia: Renata Kubiesza, Olga Głuc
Kostiumy: Anna Skierska-Jurczak, Dorota Gwiżdż, Halina Olesiak i Ewa Pasiut

Lucyna Urbańska