Śladami Rogasia z Doliny Roztoki

15 marca członkowie grupy multimedialnej z Pałacu Młodzieży odwiedzili Ośrodek Edukacji Leśnej w Roztoce Ryterskiej w gminie Rytro, by spotkać się z wyjątkową osobą – leśniczym Krzysztofem Tomasiakiem, jednym z najbardziej cenionych fotografów dzikiej przyrody w Polsce. Jego zdjęcia goszczą na łamach licznych publikacji, albumów i pism branżowych związanych z polskimi lasami.

To było wyjątkowe spotkanie ponieważ Krzysztof Tomasiak jest nieocenioną skarbnicą anegdot i ciekawostek z życia lasu. Łączy teorię z praktyczną wiedzą o życiu wilków, niedźwiedzi, rysiów, różnych gatunków ptaków, płazów i gadów występujących w lasach naszego regionu. Nikt tak ciekawie nie opowiada o ich wzajemnych korelacjach w naturalnym środowisku i w zetknięciu się z człowiekiem.

To bardzo ważne, bo w trakcie podobnych spotkań dzieci mają okazję skonfrontować wiedzę wyniesioną z lekcji biologii z tym, co żyje i funkcjonuje w ich otoczeniu. Uwrażliwiają się na konieczność chronienia przyrody jako niezbędnego elementu ich własnego życia.

Ale nie tylko sama treść tego spotkania była wyjątkowa, bo w Ośrodku Edukacji Leśnej są również ekspozycje, dzięki którym takiego legendarnego wilka, rysia czy niedźwiedzia czy poroże jelenia można dotknąć i obejrzeć z bliska. Ośrodek mieści się w Roztoce Ryterskiej w otoczeniu lasów i najczystszych zakątków Sądecczyzny.