Otwarto wystawę „U progu renesansu”

W czwartek 24 marca w Galerii Pałacu Młodzieży im. Stanisława Szafrana uroczyście otwarto wystawę szóstej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „U progu renesansu” zorganizowanej w ramach cyklu „Wędrówki przez epoki”.

 

Nagrodzono autorów 11 najładniejszych prac konkursowych. Poza pracami malarskimi, tymi wykonanymi z ceramiki, pięknej biżuterii i unikatowej fryzury typowej dla epoki, można było podziwiać stroje renesansowe wypożyczone z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu  dzięki uprzejmości dyrektora Roberta Ślusarka. Nagrody wręczali goście: Adam Skwarło Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty oraz Leszek Zegzda Przewodniczący Komisji Kultury, a także gospodarze miejsca – dyrektor Milenia Małecka-Rogal i wicedyrektor Antoni Reszkiewicz.

Inspirowały nie tylko artystyczne wizje malarskie, a także słowa renesansowych artystów:
Kto kształci się w malarstwie, będzie czerpał wzory z samej natury i sam będzie się ustawicznie zastanawiał, w jaki sposób przedstawia się każdą rzecz. (…) a we wszystkich częściach będzie upatrywał nie tylko podobieństwa, ale także przede wszystkim piękna. Piękno bowiem w obrazie nie jest tylko cechą pożądaną, ale też konieczną (..)
Leo Battista Alberti „Traktat o malarstwie”

Z uczestnikami konkursu rozmawiała Magdalena Koc z Młodzieżowej Akademii Dziennikarskiej

Organizatorzy konkursu dziękowali także jurorom oraz nauczycielom za wkład w edukację młodego pokolenia odbiorców sztuki.

 Z Renatą Kubieszą, koordynatorką konkursu rozmawiał Julian Dulęba z Młodzieżowej Akademii Dziennikarskiej

Na kontynuację tematu sztuki renesansowej w jej najwspanialszej wersji –  złoty okres –  czas, w którym tworzyli najwięksi mistrzowie zapraszają już za rok koordynatorki konkursu Renata Kubiesza i Violetta Rola.

Wręczono również dyplomy i nagrody zdobyte przez pałacowych artystów biorących udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Życie pod drzewem”, organizowanym przez zaprzyjaźnione miasto Kiskunhalas na Węgrzech.

Podczas wernisażu wrażeń estetycznych dostarczyła także grupa baletowa „Adagio” pracująca pod kierunkiem Urszuli Baziak.

Wystawę można zwiedzać do 20 maja w godzinach 14.00 – 18.00. Serdecznie zapraszamy!

 

Natalia Saferna